Làm quen với các tính năng có trên ứng dụng BAEMIN Merchant

Cơ bản
8 bài học
4 người tham gia

Cùng Học viện BAEMIN tìm hiểu các tính năng có trong ứng dụng BAEMIN Merchant để hoạt động kinh doanh mỗi ngày của Đối tác nhà hàng hiệu quả hơn nhé!

Nội dung khóa học