Thái độ phù hợp khi làm việc với khách hàng và tài xế BAEMIN

Nâng cao
1 bài học
19 người tham gia
Nội dung khóa học
Buổi 1: Những điều cần lưu ý khi hợp tác bền vững với BAEMIN