Tổng hợp quy định và chính sách của BAEMIN

Cơ bản
4 bài học
5 người tham gia

Khóa học sẽ cung cấp cho Quý đối tác những Quy định chính thức dành cho tất cả Đối tác của BAEMIN, qua đó Đối tác sẽ hiểu rõ các nguyên tắc ứng xử với các đối tác của BAEMIN (Nhà hàng, Tài xế, Khách hàng) từ đó nâng cao chất lượng phục vụ tốt hơn.

Nội dung khóa học